επικοινωνία: e-Mail DiKAExarchion@gmail.com


**** ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ****

Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηριασμών

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Μεγάλη γιορτή στο πάρκο Ναυαρίνου.


Παρασκευή 31 Μαρτίου από τις 21:00
Μεγάλη γιορτή στο πάρκο Ναυαρίνου.
Με μουσικές, μοχίτο και μια μεγάλη γιορτή, αποχαιρετάμε τον BLU και καλωσορίζουμε την υπέροχη τοιχογραφία του στο Αυτοδιαχειριζόμενο Πάρκο Ναυαρίνου.

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Δελτίο Πλειστηριασμών της 29/03/2017 Νομού Αττικής

Δελτίο Πλειστηριασμών της 29/03/2017 Νομού Αττικής
(Προσοχή ! στους Πλειστηριασμούς με κόκκινα γράμματα)

Το Δελτίο συντάχθηκε από:
το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξαρχείων - dikaex.blogspot.gr
και την Πρωτοβουλία Πλειστηριασμοί-Stop - pleistiriasmoistop.blogspot.gr

Οι Πλειστηριασμοί ανά ειρηνοδικείο:
[Σύνολο 22]:Αθηνών (12), Αμαρουσίου (1), Αχαρνών (1), Ελευσίνας (1), Ιλίου (2), Κρωπίας (2), Ν. Ιωνίας (1),Πειραιά (2).

Οι Πλειστηριασμοί ανά επισπεύδοντα:
Τράπεζες (17 : ALPHA Bank=4, EFG Eurobank=11, Πειραιώς=2), Εταιρείες (1), Ιδιώτες (4).

Για περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένο πλειστηριασμό στέλνετε mail στη διεύθυνση: dikaexarchion@gmail.com.

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία: Η ευθύνη των εταίρων, για χρέη ΚΟΙΝΣΕΠ ή Συνεταιρισμού ΕργαζομένωνΚοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία: Η ευθύνη των εταίρων,  για χρέη ΚΟΙΝΣΕΠ ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) με τον νόμο 4430/2016 υπεισέρχονται μία σειρά αλλαγών σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο (4019 /2011). Αλλαγές για υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις που αν και είναι σημαντικές, καμιά φορά τις παραβλέπουν όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της ΚΑΛΟ.
Μία από αυτές τις σημαντικές αλλαγές είναι η ευθύνη των εταίρων,  για χρέη της ΚΟΙΝΣΕΠ ή  του Συνεταιρισμού Εργαζομένων  (Συν.Εργ.) προς το δημόσιο.
Με τον νόμο 4430 η ευθύνη αμοιβαιοποιείται σε όλα τα μέλη και όχι μόνο σε ένα άτομο. Παύει έτσι ο νόμιμος εκπρόσωπος να είναι ο μοναδικός υπόλογος και όλα τα υπόλοιπα μέλη να μην έχουν καμία ευθύνη για τα χρέη που δημιουργεί ο συνεταιρισμός (Άρθρο 16 παρ.5).
Ο νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να εναχθεί (συρθεί) στα δικαστήρια, και αυτός είναι ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή ο διαχειριστής, αναλόγως. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τα μέλη τις οφειλές που του χρεώθηκαν ως νόμιμου εκπροσώπου,  αφού τα μέλη «ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον»
Απεριόριστα και εις ολόκληρον σημαίνει πως κάθε μέλος έχει προσωπική ευθύνη για ΟΛΟ το ποσό του χρέους του συνεταιρισμού. Ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει επίσης τη δυνατότητα να ζητήσει το σύνολο του ποσού ακόμα και από ένα μόνο μέλος.
Πρακτικά αυτό σημαίνει πώς αν πχ μία ΚΟΙΝΣΕΠ 10 μελών αποκτήσει χρέος προς το Δημόσιο 10.000 ευρώ, αυτό αρχικά θα ζητηθεί από το νόμιμο εκπρόσωπο. Στην συνέχεια ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει δικαίωμα να απαιτήσει τα 10.000 από κάθε μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ. 
Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε ίσα μερίδια των 1.000 ευρώ είτε  τα μέλη να συνεννοηθούν μεταξύ τους για να ευνοηθούν πχ με χαμηλότερη εισφορά όσοι αδυνατούν και να συνεισφέρουν περισσότερα όσοι δύναται ή ανάλογα με την αποζημίωση της εργασίας τους που έλαβαν από την ΚΟΙΝΣΕΠ κοκ.
Επειδή όμως η «φτώχεια φέρνει γκρίνια», δεν είναι απαραίτητο ότι τα  μέλη της παραπάνω ΚΟΙΝΣΕΠ θα συνεννοηθούν μεταξύ τους, οπότε ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει τη δυνατότητα να στραφεί νομικά εναντίον των μελών ή κάποιων μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ. 
Έχοντας οι ΚΟΝ.ΣΕΠ και οι Συν.εργ την εμπορική ιδιότητα, σημαίνει ότι αντιμετωπίζονται από το κράτος σαν οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Μέχρι λοιπόν να βγει η απόφαση του δικαστηρίου, αν φτάσουν εκεί τα πράγματα, τα μέλη μπορούν να βγάλουν φορολογική ενημερότητα. Που σημαίνει ότι δε χρωστάνε στο κράτος. 
Όχι όμως και ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο οποίος καταβάλει κανονικά όλο το ποσό και μετά στρέφεται κατά των εταίρων.
Προέκταση της αμοιβαιοποίησης  της ευθύνης των εταίρων, είναι ότι οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Το κόστος των αποφάσεων βαραίνει όλα τα μέλη και όχι μόνο τον πρόεδρο ή τον διαχειριστή, αφού έχουν εκτελεστικό ρόλο.
Ικανοποιείται έτσι ένα πάγιο αίτημα του πεδίου για ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις μελών. Κατ’ αυτήν την άποψη, θα ήταν πολύ άδικο άλλο σώμα να έπαιρνε τις αποφάσεις και άλλοι να πλήρωναν το κόστος της αποτυχίας τους. Παράλληλα, περιορίζεται και η εξουσία του νόμιμου εκπροσώπου. Αφού οι αυξημένες ευθύνες, του προσέδιδαν βαρύνοντα λόγο.
Με το νέο νόμο παραμένει όμως η ιδιότητα του «νόμιμου εκπροσώπου», αφού το κράτος θέλει να έχει απέναντί του ένα φυσικό πρόσωπο.
Στην περίπτωση δόλου των διαχειριστών τα μέλη εξασφαλίζονται επαρκώς από το αστικό, το εμπορικό και το ποινικό δίκαιο.
Για χρέη προς ιδιώτες εξακολουθεί η ευθύνη του εταίρου να περιορίζεται στη συνεταιριστική του μερίδα. Όπως και του νόμιμου εκπροσώπου (πρόεδρος ή διαχειριστής). 
Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία διευκολύνεται η συμμετοχή στη ΚΟΙΝΣΕΠ ή Συν.Εργ αφού η πιθανή ζημία ενός μέλους είναι ελάχιστη. Από την άλλη αποτρέπει ή αυξάνει το κόστος της  πίστωσης (από τράπεζες, προμηθευτές) αφού στην ουσία δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση. Εκτός αν συμφωνηθεί κάτι άλλο με τους πιστωτές (πχ προσωπικές εγγυήσεις). 

Για την πληρέστερη  κατανόηση των παραπάνω παραθέτουμε το εδάφιο του νόμου 4430 με τις παραπομπές.
Ν. 4430 \20016 άρθρο 16 παρ 5
Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η Κοιν.Σ.Επ. με την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολοκλήρον με την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4321/2015 (Α' 32), το άρθρο 115 του Ν. 2238/1994 (Α'151) και το άρθρο 4 του Ν. 2556/1997 (Α' 270) και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ. Γ ια τις οφειλές προς το Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.
άρθρο 31 του Ν. 4321/2015 (Α' 32)
Αλληλέγγυα ευθύνη
1.Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α' 170), κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Στα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή των κατά το προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του διαλυόμενου νομικού προσώπου και εκείνο ή εκείνη η νομική οντότητα που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο ή η νέα νομική οντότητα που συστήθηκε, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες υπάρχει και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που εκπροσωπούν.
2….
3.Τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προς Φ.Κ.Α., κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση.
4.Πρόσωπα ευθυνόμενα για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύνανται να ασκήσουν έναντι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωμα θα είχε στη διάθεσή του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα.
5.Το άρθρο αυτό ισχύει από την ημερομηνία κατάργησης του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 για τα πρόσωπα που ήταν υπεύθυνα με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (Α'270), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α' 1). Για τα υπόλοιπα πρόσωπα ισχύει από την ψήφιση του παρόντος.

το άρθρο 115 του Ν. 2238/1994 (Α'151)
Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα
1 Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών ή συνεταιρισμών κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσης τους ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους …..  Τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά των προσώπων που διατέλεσαν σύμβουλοι. καθώς και μέλη ή μέτοχοι του νομικού Προσώπου κατά το χρόνο της διάλυσης του ως προς τους φόρους που αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες από την έναρξη της εκκαθάρισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

2 Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη διοίκηση του νομικού προσώπου. κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 101. ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά το νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα, καθώς και των φορών που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους

άρθρο 4 του Ν. 2556/1997 (Α' 270)
Έσοδα Ι.Κ.Α.
4.Οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ) 'Περί κύρωσης του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος', που αναφέρονται στην ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα, για την καταβολή των φόρων που οφείλουν στο Δημόσιό τα πρόσωπα αυτά, κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης τους. εφαρμόζονται κατ αναλογία και για την καταβολή των οφειλόμενων στο Ι.Κ.Α. ασφαλιστικών εισφορών.

Το DOCK αποτελείται από  ενεργά μέλη του χώρου της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας με συμμετοχή σε συνεταιριστικά εγχειρήματα, κινηματικές δράσεις και δικτυώσεις για την προώθηση της Κ.ΑΛ.Ο.

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Από την παρέμβαση των Συλλογικοτήτων κατά των πλειστηριασμών στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο.


Αιφνιδιαστική παρέμβαση των Συλλογικοτήτων κατά των πλειστηριασμών στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο.

Σήμερα Πέμπτη 16 Μάρτη ομάδα συναγωνιστών παρέμβηκε στην ημερίδα επιμόρφωσης για τη νέα νομολογία για τους πλειστηριασμούς που οργάνωνε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος. Η παρέμβαση έγινε για το γεγονός ότι από το σύλλογο δόθηκαν άδειες για πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και μάλιστα για χαμηλή οφειλή. Επί πλέον για το λόγο ότι ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος μετέχει ενεργά στη διαδικασία θεσμοθέτησης των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Ο πρόεδρος του συλλόγου τοποθετήθηκε ως εξής: Για μεν το πρώτο ζήτημα είπε ότι σαν σύλλογος δεν χορηγεί άδειες για πλειστηριασμούς κατοικιών από τράπεζες, δημόσιο, ασφ. ταμεία και ΟΤΑ. Για δε το δεύτερο ζήτημα ανέφερε ότι δεν είναι δική τους επιλογή η θεσμοθέτηση των ηλ. πλειστηριασμών. Επίσης μας ζήτησε να του αναφέρουμε στοιχεία για πλειστηριασμούς κατοικιών από τράπεζες για τους οποίους καταγγείλαμε ότι είχαν δοθεί άδειες από το σύλλογο.

Στη συνέχεια επιδόθηκε στο σύλλογο και ιδιοχείρως στον πρόεδρο κείμενο με τις θέσεις μας για τους πλειστηριασμούς το οποίο θα διαβαζόταν κατά τη διεξαγωγή της ημερίδας στους παριστάμενους συμβολαιογράφους.

Η παρέμβαση αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή και μόλις πληροφορηθήκαμε τα της ημερίδας.

Συντονιστική ομάδα συλλογικοτήτων ενάντια στους πλειστηριασμούς
16 Μαρτίου, 2017

Δελτίο Πλειστηριασμών της 22/03/2017 Νομού Αττικής

(Προσοχή ! στους Πλειστηριασμούς με κόκκινα γράμματα)

Το Δελτίο συντάχθηκε από:
το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξαρχείων - dikaex.blogspot.gr
και την Πρωτοβουλία Πλειστηριασμοί-Stop - pleistiriasmoistop.blogspot.gr

Οι Πλειστηριασμοί ανά ειρηνοδικείο:
[Σύνολο 23]: Αθηνών (12), Αμαρουσίου (3), Αχαρνών (1), Καλλιθέας (1), Κρωπίας (1), Μαραθώνα (2), Ν. Ιωνίας (1), Πειραιά (1), Περιστερίου (1).

Οι Πλειστηριασμοί ανά επισπεύδοντα:
Τράπεζες (10 : ALPHA Bank=3, EFG Eurobank=2, Πειραιώς=4, Attica Bank=1), Εταιρείες (3), Ιδιώτες (10).

Για περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένο πλειστηριασμό στέλνετε mail στη διεύθυνση: dikaexarchion@gmail.com.

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Συνέλευση της Πρωτοβουλίας Πλειστηριασμοί-Stop. Τρίτη 21/3 και ώρα 18.00

Τρίτη 21/3 και ώρα 18.00 
 συνέλευση της Πρωτοβουλίας Πλειστηριασμοί-Stop. 
Θα γίνει στο ArtGarage-Σολωμού 13.

-Συζητάμε για την ενότητα του κινήματος κατά των πλειστηριασμών.
-Προτείνουμε δράσεις
-Κάνουμε αποτίμηση των έως τώρα δράσεών μας

Πρωτοβουλία Πλειστηριασμοί-Stop

Στοιχεία για τη δεκαετία του ’80 (αναδημοσίευση)

από Δύτης των νιπτήρων

Ή αλλιώς «η μανία με τα έιτιζ», για να παραφράσω ένα παλιό (εκείνης της εποχής δηλαδή πάνω-κάτω) αστυνομικό που έχει κάποια σχέση με αυτό που θέλω να γράψω: cui bono, ποιον ωφελεί ή τέλος πάντων τι έχουν πάθει όλοι και ασχολούνται με αυτή τη δεκαετία. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που νοσταλγούν την παιδική τους ηλικία, από τη μια, η οποία (όπως συνέβη και στην περίπτωσή μου) συνέπεσε με το ’80: αν το σκεφτεί κανείς και μόνο με όρους σινεμά, η δεκαετία του ’80 νοσταλγούσε εκείνη του ’50 (βλ. π.χ. το Νικολαΐδη), εκείνη του ’90 το ’60 (Τέλος εποχής, Πέπερμιντ και άλλα πολλά που δεν θυμάμαι), του 2000 το ’70 (οι αποχρωματισμένες σκηνές στη Χώρα προέλευσης), ε, τώρα ήρθε η σειρά του ’80. Κολακεύομαι να σκέφτομαι ότι το συμπέρασμα είναι πως οι σαραντάρηδες ή σαρανταφεύγα είμαστε η πιο δημιουργική ηλικία, αλλά στο θέμα μας η ουσία είναι ότι υπάρχει αυτή η νοσταλγική αναδρομή σε μια ηλικία της αθωότητας και μας αρέσει να κοιτάμε τις παλιές φωτογραφίες με τις αλάνες, τα κοντά παντελονάκια και τα ποδήλατα, τις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις και τις τώρα γερασμένες θείες και θείους εν πλήρη ακμή. Να θυμόμαστε τη ντίσκο και τις βιντεοταινίες (αλλά όχι την Πλάτωνος, ούτε καν τους Κατσιμιχαίους), λες και η αθωότητα κάθε παιδικής ηλικίας έχει δεκαετία (είναι τυχαία η μανία με τα ρετρό κινούμενα σχέδια ή τις διαφημίσεις του ’80, ενώ κανείς δεν θυμάται πόσες ωραίες ταινίες προλόγιζε ο Μπακογιαννόπουλος τα Σάββατα;). Να ξεχνάμε αντίστοιχα διάφορα μη-αθώα πράγματα που ίσως θυμούνται οι μεγαλύτεροι: τι μπορεί να σήμαινε η Αθήνα του ’80, πόσο μπορεί να ήταν (έγραφα παλιά) μια εχθρική Αθήνα, γεμάτη ψυχιατρεία φυλακές και ζόμπι, γουρούνια του σαμπουάν και το τραίνο, το λένε χάπιεντ εξπρές για καμουφλάζ… Όσο για την επαρχία της ίδιας εποχής, από παρόμοιες απόψεις άσε καλύτερα. (Και κανέναν (σχεδόν) δεν είδα να νοσταλγεί την μαθητική πολιτικοποίηση που εγώ θυμάμαι τόσο ευχάριστα).

Εδώ λοιπόν παρεμβαίνουν οι φωτογραφίες με τις τρυφερές πόζες σε μπαλκόνια με σημαίες του ΠΑΣΟΚ, και εδώ πάμε στη δεύτερη ομάδα που μας ζαλίζει με τη δεκαετία του ’80. Υποτίθεται λοιπόν ότι είναι η δεκαετία όπου ξεκίνησε η κατρακύλα: οι σχολιαστές αυτοί φρίττουν με τα δασύτριχα ανοιχτά πουκάμισα, τους μουστακαλήδες τσιφτετέλληνες, τα σκυλάδικα και όλα όσα σηματοδοτούν μια εποχή που αρχίσαμε να καταναλώνουμε περισσότερα απ’ όσα παράγουμε. Γνωστά πράγματα, δηλαδή, που έχουμε φάει με το κουτάλι τα τελευταία χρόνια. Αυτό που ξεχνάνε τέτοιοι κατήγοροι μέσα σε κάτι σαν σουσουδισμό χωρίς καμία αθωότητα είναι δύο πράγματα: το πρώτο, ότι σε οποιοδήποτε τομέα της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής η δεκαετία του ’80 ήταν δραματικά καλύτερη από εκείνη που προηγήθηκε (προκαλώ οποιονδήποτε να αποδείξει ή έστω να υποδείξει το αντίθετο): ο Καραμανλής τους μπορεί να έπινε καφέ με τον Χατζιδάκι, μετρά όμως και δυο νεκρούς σε διαδήλωση. Και το δεύτερο, ότι οι εικόνες συλλογικού πλούτου και ανέμελης ευμάρειας που τα κακομαθημένα αυτά παιδιά ταυτίζουν με τη δεκαετία του ’80 ανήκουν, στην πραγματικότητα, στην επόμενη και μεθεπόμενη δεκαετία, στον διαβόητο εκσυγχρονισμό που μας τα έπρηξε με τους (και καλά όχι νεόπλουτους αλλά) νεοαστούς, δυναμικούς και μορφωμένους αλλά και ακομπλεξάριστους (μια και τα σπάγανε στη Βίσση και όχι στη Σακελλαρίου), και με το ευρωπαϊκό όραμα που ταυτίστηκε (για να χρησιμοποιήσω την αφελέστατη διατύπωση ενός γνωστού, ας πούμε, διανοητή) με το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη για ψώνια — άσχετα αν κανείς μας δεν γνώρισε αυτούς τους μυθικούς τύπους.

Συμφέρει όμως να αποδίδεις την ανέμελη ευμάρεια όχι στην εποχή της επιχειρηματικότητας, του εκσυγχρονισμού και του ευρωπαϊσμού αλλά σε εκείνη που έκανε την πλέμπα να πιστέψει ότι έχει δικαίωμα στην καλοπέραση (και λόγο στις αποφάσεις). Αν η νοσταλγική εξιδανίκευση της παιδικής ηλικίας από τους σημερινούς σαραντάρηδες έχει κάποιο άλλοθι, το κατηγορώ των πολιτισμένων μη-μου-άπτου δεν έχει κανένα. Απ’ την άλλη, τα δυο άκρα κάπως συναντιώνται, μια και το ηθικό δίδαγμα από την πτωχή πλην τιμία δεκαετία είναι τελικά ότι η Ελλάς πρέπει να παραμείνει πτωχή για να είναι τιμία. (Κάτι που ενδεχομένως ισχύει, αλλά τότε ισχύει για όλους: η πλουσία Ευρώπη έχει τόσο λερωμένη τη φωλιά της που μόνο τίμια δεν θα την πεις).

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

πιστεύω...(αναδημοσίευση)

για μιαν ανάσα....

ευγενική χορηγία από
Χρώσεις-Αποχρώσεις και Στιγμές


ΠΙΣΤΕΥΩ εις έναν Άγιο Ελεύθερο Άνθρωπο, αποφυλακισμένο από τα δεσμά του φόβου

και στον άγνωστο παράγοντα που γεννάει την Φαντασία του ΠΙΣΤΕΥΩ

ΠΙΣΤΕΥΩ σε μια γυναίκα που μπορεί δαγκώνοντας το μήλο, στην κόλαση να δει έναν παράδεισο

και στο κάθετι που βλέπω που ακούω που μαντεύω που αγαπώ ΠΙΣΤΕΥΩ

και με χρώματα που κάνουν αντίθεση στο σκούρο φόντο του ρεαλισμού, τι σημαίνει Κυριακή ΠΙΣΤΕΥΩ

και σε μια φωτιά που σιγοκαίει στην καρδιά στον αιώνα τον άπαντα ΠΙΣΤΕΥΩ

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Το μέλλον των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κατά Protagon

Θες αδρεναλίνη; Γίνε συμβολαιογράφος
Έτσι υποδεικνύει η κ. Χριστίνα Ταχιάου στο άρθρο της σε γνωστή ιστοσελίδα. Δεν είναι η πρώτη, ούτε η χιλιοστή φορά που τα παιδία του "Protagon" κ. Σταύρου Θεοδωράκη protagoνιστούν σε προβοκάτσιες και λασπολογία. 
Η κ. Ταχιάου βρήκε ένα πιασάρικο θέμα και με τη φαντασία της αυτοσχεδιάζει προβοκατόρικα κατά των κινημάτων ενάντια στους πλειστηριασμούς. Το ζήτημα είναι ότι αν είχε έλθει έστω και μία φορά σε ειρηνοδικείο τις Τετάρτες όπου οι δύσμοιροι συμβολαιογράφοι υφίστανται τα μύρια όσα κατά την εκτέλεση των "καθηκόντων τους" θα διαπίστωνε ότι η κάθε άλλο παρά κακοπερνούν οι εντεταλμένοι των τραπεζοτοκογλύφων. Και φυσικά δεν μιλάμε παρά για μια παρέα 5-10 συμβολαιογράφων που λυμαίνονται το σπορ. Η κ. Ταχιάου προφανώς ενημερώνεται από τα κανάλια του Αλαφούζου και μερικών άλλων που χρόνια τώρα λυμαίνονται επωφελώς τις τηλεοπτικές συχνότητες.

Αν αξίζει κάτι από το "άρθρο" της κυρίας Ταχιάου είναι το απόσπασμα:

Οι Τετάρτες είναι ο εφιάλτης των συμβολαιογράφων. Μέλη συλλογικοτήτων κάνουν εφόδους στα Ειρηνοδικεία, για να ματαιώσουν πλειστηριασμούς και λίγο με λεκτική βία, λίγο με φυσική τα καταφέρνουν. Τι θα συμβεί όμως όταν οι πλειστηριασμοί αρχίσουν να γίνονται στα γραφεία τους;
Πώς, λοιπόν, αύριο θα γίνονται οι πλειστηριασμοί στα αφύλακτα γραφεία των συμβολαιογράφων; Ή μήπως θα υπάρχουν διμοιρίες των ΜΑΤ στα γραφεία των συμβολαιογράφων; Πώς σκέφτονται οι αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμβολαιογράφων και των υπαλλήλων τους αλλά και την αρχή της δημοσιότητας των πλειστηριασμών που επιβάλλει η Πολιτική Δικονομία; Υπάρχει περίπτωση να μετατρέπονται «σε φρούρια» τα κτίρια που στεγάζουν συμβολαιογράφους που διενεργούν πλειστηριασμούς; Είναι δυνατόν να σχεδιάζουν κάποιοι να παίζουν κυνηγητό με χημικά στα σκαλοπάτια πολυκατοικιών που στεγάζουν συμβολαιογράφους;
Έχετε δίκηο κ. Ταχιάου. Η φαντασία σας εδώ είναι δημιουργική. Ταυτόχρονα έχουμε τις ίδιες απορίες κι εμείς.
Ολόκληρο το άρθρο του Protagon.
Χριστίνα Ταχιάου, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.  
 
O Παν. Λαφαζάνης, επικεφαλής της ΛΑΕ, πραγματοποίησαν «διαμαρτυρία» 
μαζί με συλλογικότητες ενάντια στους πλειστηριασμούς στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας
|INTIMENEWS/ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Οσοι φοιτητές Νομικής σνόμπαραν το επάγγελμα του συμβολαιογράφου θεωρώντας το βαρετό, μάλλον θα πρέπει να ανακαλέσουν την εκτίμησή τους. Πλέον, έχει μετατραπεί σε επάγγελμα που επιφυλάσσει δυνατές συγκινήσεις, περιπέτεια, extreme καταστάσεις κι επιβάλλει καλή φυσική κατάσταση.

Οι Τετάρτες είναι ο εφιάλτης των συμβολαιογράφων. Μέλη συλλογικοτήτων κάνουν εφόδους στα Ειρηνοδικεία, προκειμένου να ματαιώσουν πλειστηριασμούς και κατά κανόνα τα καταφέρνουν. Λίγο η λεκτική βία, λίγο η φυσική βία που ασκείται από την παρουσία δεκάδων αγριεμένων πολιτών οι οποίοι βρίζουν, απειλούν και κινούνται επιθετικά εναντίον των συμβολαιογράφων, όσο και να πεις φέρνουν αποτέλεσμα. Οι συμβολαιογράφοι αποχωρούν (κατά κανόνα), ματαιώνοντας τους πλειστηριασμούς, τα μέλη των συλλογικοτήτων θριαμβολογούν και το ραντεβού δίνεται για την επόμενη Τετάρτη. Στο ενδιάμεσο, οι συμβολαιογράφοι ζουν με το άγχος της τυχαίας ή μη συνάντησης με μέλη συλλογικοτήτων καθώς με το άγχος ότι αυτά μπορεί να κάνουν έφοδο και στο γραφείο τους, οποιαδήποτε ώρα οποιασδήποτε ημέρας.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, οι εργαζόμενοι σε συμβολαιογραφείο της Αθήνας δέχτηκαν την επίσκεψη μελών του Ρουβίκωνα. Με ψυχραιμία, οι ρουβίκωνες άρχισαν να πετάν και να σπάνε τα γραφεία, με την έντρομη συμβολαιογράφο να ουρλιάζει και την υπάλληλό της να τρέμει. Σταμάτησαν όταν φοβήθηκαν ότι ο θόρυβος θα κινητοποιήσει την Αστυνομία. Η όλη επιχείρηση κράτησε μόλις 40 δευτερόλεπτα. Το πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό δεν το βγάζω από το μυαλό μου, αλλά το είδα στο βίντεο που ανέβασε ο Ρουβίκωνας στο YouTube, προειδοποιώντας «το κράτος, τις τράπεζες και τα κοράκια τους» ότι «θα μας βρείτε μπροστά σας. Σήμερα εμείς, αύριο όλοι».

Ας δούμε αυτό το «αύριο», που λέει ο Ρουβίκωνας. «Αύριο», λοιπόν, οι πλειστηριασμοί θα διενεργούνται ηλεκτρονικά, με έδρα το γραφείο κάποιου συμβολαιογράφου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πλέον Ειρηνοδικείο προκειμένου να κάνουν οι συλλογικότητες «ντου» αλλά θα πηγαίνουν στα γραφεία των συμβολαιογράφων. Σήμερα, οι πλειστηριασμοί ματαιώνονται κατόπιν της πίεσης των μελών των συλλογικοτήτων μέσα στα φυλασσόμενα κτίρια των Δικαστηρίων, χωρίς να παρεμβαίνει εισαγγελέας και χωρίς να κάνει συλλήψεις η Αστυνομία, παρόλο που και ο εισαγγελέας είναι κοντά και γνωρίζει τι συμβαίνει, ενώ ταυτόχρονα είναι και η Αστυνομία παρούσα. Ο εισαγγελέας αφήνει να εκτυλίσσονται σκηνές απείρου κάλλους κάτω από το γραφείο του, ενώ η Αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να μην αποτρέψει τα επεισόδια. Πώς, λοιπόν, αύριο θα γίνονται οι πλειστηριασμοί στα αφύλακτα γραφεία των συμβολαιογράφων; Ή μήπως θα υπάρχουν διμοιρίες των ΜΑΤ στα γραφεία των συμβολαιογράφων; Πώς σκέφτονται οι αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμβολαιογράφων και των υπαλλήλων τους αλλά και την αρχή της δημοσιότητας των πλειστηριασμών που επιβάλλει η Πολιτική Δικονομία; Υπάρχει περίπτωση να μετατρέπονται «σε φρούρια» τα κτίρια που στεγάζουν συμβολαιογράφους που διενεργούν πλειστηριασμούς; Είναι δυνατόν να σχεδιάζουν κάποιοι να παίζουν κυνηγητό με χημικά στα σκαλοπάτια πολυκατοικιών που στεγάζουν συμβολαιογράφους;

Είναι πολλά τα ερωτήματα σχετικά με την αβελτηρία που επιδεικνύουν οι αρχές ως προς τη διασφάλιση της ομαλότητας της διαδικασίας μέσα στα Δικαστήρια, αλλά και οι ίδιοι οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι παρόλο που δέχονται απειλές και προπηλακισμούς δεν προβαίνουν σε μηνύσεις. Η λογική εξήγηση είναι ότι φοβούνται να το κάνουν, και σκεφτείτε λιγάκι τι σημαίνει αυτό: δημόσιοι λειτουργοί να φοβούνται να στραφούν εναντίον εκείνων οι οποίοι απειλούν την ακεραιότητά τους.

(Να σημειωθεί ότι οι συμβολαιογράφοι είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να διενεργούν τους πλειστηριασμούς. Εάν η κυβέρνηση επιθυμεί να μη διενεργούνται, έχει τη δυνατότητα να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν την εμποδίζει κανείς)

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Δελτίο Πλειστηριασμών της 15/03/2017 Νομού Αττικής

(Προσοχή ! στους Πλειστηριασμούς με κόκκινα γράμματα)

Διαβάστε ακόμη:
Μια "ιερή" "επένδυση" και ένας πλειστηριασμός. Οι ανήσυχες μέρες και νύχτες στους "Εμμαούς" για μια προσημείωση 7.500.000 ευρώ.

Το Δελτίο συντάχθηκε από:
το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξαρχείων - dikaex.blogspot.gr
και την Πρωτοβουλία Πλειστηριασμοί-Stop - pleistiriasmoistop.blogspot.gr

Οι Πλειστηριασμοί ανά ειρηνοδικείο:
[Σύνολο 33]: Αθηνών (14), Αμαρουσίου (2), Αχαρνών (2), Ελευσίνας (1), Ιλίου (1), Καλλιθέας (1), Λαυρίου (2), Μαραθώνα (2), Νίκαιας (5), Πειραιά (1),  Χαλανδρίου (2).

Οι Πλειστηριασμοί ανά επισπεύδοντα:
Τράπεζες (24 : ALPHA Bank=4, EFG Eurobank=6, Πειραιώς=13), Citibank (1), Εταιρείες (3), Ιδιώτες (6).

Για περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένο πλειστηριασμό στέλνετε mail στη διεύθυνση: dikaexarchion@gmail.com.


Μια "ιερή" "επένδυση" και ένας πλειστηριασμός.

εικόνα από την ιστοσελίδα των "Φίλων" του Ησυχαστηρίου...
"Θα ήταν ευχής έργο να την επισκεφθούν 
όσοι θέλουν να μάθουν για "επενδύσεις".

Οι ανήσυχες μέρες και νύχτες στους "Εμμαούς" για μια προσημείωση 7.500.000 ευρώ.

Στο ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" με τον ειδικό τίτλο «ΕΜΜΑΟΥΣ» εκεί ψηλά στον Λαγκαδά, η ηγουμένη αδελφή Φιλοθέη με τη βούλα κάποιου εισαγγελέα εκρίθη αθώα ήδη από το 2014 για οικονομικά σκάνδαλα. Τρία χρονάκια μετά ο θείος Βελζεβούλ (ο γνωστός και ως "κοτσονούρης") έβαλε την ουρά του και ταράζει τον ύπνο και τον ξύπνιο της αδελφής.

Ατυχώς για Αυτήν ο Βγενόπουλος ανελήφθη εις τους ουρανούς, η Marfin που έδοσε στο πικαιφί το δάνειο πουλήθηκε στο Σάλλα, αυτός εξέπεσε της προεδρίας της Πειραιώς και να τώρα τα σκατά στον έβδομο όροφο των 900 τετραγωνικών του μεγάρου της οδού Θεοφάνους.

Ρε κορίτσια από τον Λαγκαδά σε τί σόϊ ησυχαστήριο ζείτε; Με τέτοια "επένδυση" στο κεφάλι σας, πότε ησυχάζετε ; Εμείς ένα δανειάκι των 5000 πήραμε και μας έχουν ταράξει στα τηλέφωνα και στα εξώδικα οι εισπρακτικές, οι δικηγόροι, οι δικαστικοί κλητήρες. Και για εξηγείστε μας, τί τα θέλατε τα μπλεξίματα με τον μακαρίτη και τον μεγαρίτη Βωβό ;

Διαβάζοντας το ραβασάκι του πλειστηριασμού βλέπω ότι την "επένδυση" της οδού Θεοφάνους την κάνατε το 2004. Με δικά σας ή με δανεικά ; Και αν είναι με δανεικά γιατί μπήκε προσημείωση η "επένδυση" 3 χρόνια μετά ;

Και στ' αλήθεια τώρα: δεν μπορούσατε να μαζέψετε 30 χιλιαρικάκια να δόσετε σ' αυτόν τον φουκαρά από τας Σέρρας  να μην σας βγάλει την "επένδυση" στον πλειστηριασμό ; Μια λιτανεία με την παντόφλα του οσίου Π… (που αναπαύεται παραδίπλα σας) να κάνατε, τα μαζεύατε. Τί στον Βελζεβούλ παίζεται ; Γιατί η τράπεζα Πειραιώς δεν προχωράει αυτή στον πλειστηριασμό έχοντας κάνει προσημείωση 7.500.000 ευρώ ;

Εσείς αθώες μου περιστερές διαβάστε το ραβασάκι του πλειστηριασμού….

Απόσπασμα Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου Απόσπασμα της με αριθμό 5.124/29-07-2016 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατασχέσεως Ακίνητης Περιουσίας της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας ΕΛΕΝΗΣ Κ. ΚΑΠΟΤΟΥ, κατοίκου Αθήνας (Ακαδημίας 78). Επισπεύδων: ………………..   ……………. του …….., κάτοικος Σερρών (……………..) με Α.Φ.Μ. ……………….. Καθ’ ού η εκτέλεση: Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» και τον ειδικό τίτλο «ΕΜΜΑΟΥΣ» με έδρα τον Άγιο Βασίλειο Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης, νόμιμα εκπροσωπούμενο, με Α.Φ.Μ. 096063960, Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. Περιγραφή κατασχεθέντος ακινήτου: Η υπ΄ αριθμό ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία του Εβδόμου (Ζ) ορόφου ενός κτιρίου που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στην Αθήνα, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, μέσα στο 40/80 οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου αυτού, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Θεοφάνους αρ. 4. Το οικόπεδο αυτό έχει συνολική έκταση 2.439,85 τετραγωνικά μέτρα φαίνεται περικλειόμενο με τα γράμματα Ζ`-Σ-Ρ`-Ρ-Θ``-Ζ`- Η-Θ-Θ`-Ι-Ι`-Κ`-Λ`-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ξ`-Ο`-Σ` στο από Απριλίου 2002 υπό στοιχεία Τ2 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αρμοδίου Βωβού, που προσαρτάται στην υπ’ αρ. 2890/2002 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Σεργάκη- Παπαδογιάννη, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1337/1983, έχει πρόσωπο επί της οδού Θεοφάνους, στην οποία φέρει τον αριθμό 4, και συνορεύει γύρωθεν κατά το άνω τοπογραφικό διάγραμμα Βόρεια σε πλευρές Ζ`-Η μήκους μέτρων 11,00 με Κτιριακό συγκρότημα πλειόνων συνιδιοκτητών και Θ`-Ι μήκους μέτρων 22,40 με πολυκατοικία αγνώστων ιδιοκτητών και σε πλευρά Ρ-Ρ` με οικόπεδο συνιδιοκτησίας των εταιρειών ΒΩΒΟΥ εντός του οποίου βρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου «Θων», Βορειοδυτικά επί πλευράς Λ-Κ-Λ`-Κ` συνολικού μήκους μέτρων 27,92, [ήτοι Λ-Κ =3,40 συν Κ-Λ` +=9,69 συν Λ`-Κ`+ 14,83] με ιδιοκτησία αγνώστων, Νότια σε πλευρές Γ`-Κ` μήκους μέτρων 16,08 με ιδιοκτησία αγνώστων, Ξ`-Ο` μήκους μέτρων 25,32 με ιδιοκτησία ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και σε πλευρά Σ`-Σ μήκους μέτρων 2,89 με οικόπεδο συνιδιοκτησίας των εταιρειών ΒΩΒΟΥ Δυτικά εν μέρει σε πλευρές Σ`-Ο` μήκους μέτρων 5,00 με ιδιοκτησία ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και εν μέρει επί πλευράς Ι`-Ι προσώπου μήκους μέτρων 26,64 με την οδό Θεοφάνους και Νοτιοδυτικά επί τεθλασμένης πλευράς Ξ`-Ξ-Ν-Μ-Λ- συνολικού μήκους μέτρων 12,88 [ήτοι Ξ`-Ξ=2,00 συν Ξ-Ν=2,47 συν Ν- Μ=4,34 συν Μ-Λ= 4,07] με ιδιοκτησίες αγνώστων. Οι πλευρές του άνω οικοπέδου Σ-Ρ`, Ρ-Ρ` και Ρ-Θ``-Ζ` καθορίζονται ως εξής: η πλευρά Σ-Ρ` είναι παράλληλη προς την ανατολική πρόσοψη του κατασκευασθέντος Κτιρίου και σε απόσταση μέτρων 5,00 από αυτή, η πλευρά Ρ-Ρ` είναι παράλληλη προς τη βόρεια πρόσοψη του κατασκευασθέντος Κτιρίου και σε απόσταση 5,00 μέτρων από αυτή και η πλευρά Ρ-Θ``-Ζ` συνδέει τα σημεία Θ`` και Ζ`. Το σημείο Ζ` απέχει από το σημείο Η απόσταση μέτρων 11,00 το δε σημείο Θ`` βρίσκεται στην προέκταση της Ι-Θ` και σε απόσταση μέτρων 8,60 από το σημείο Θ`. Το οικόπεδο αυτό προήλθε από τον διαχωρισμό ενός μεγαλυτέρου οικοπέδου συνολικής έκτασης 4.422,00 τετραγωνικών μέτρων κειμένου στη Αθήνα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, μέσα στο 40/80 Ο.Τ. του Δήμου αυτού και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 1 και Αλεξάνδρας αρ. 229 και της οδούς Θεοφάνους αρ. 4 εντός του οποίου βρίσκεται ο διατηρητέος Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου «Θών» όπως αυτό εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που προσαρτάται στην υπ΄ αριθμό 2890/2002 πράξη συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών και Κανονισμού Κτιρίων της Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Σεργάκη – Παπαδόγιαννη. Από τον διαχωρισμό αυτό προέκυψαν δύο άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα το ένα επί της οδού Θεοφάνους αρ. 4 εκτάσεως 2439,85 και το άλλο επί της Λεωφόρου Κηφισίας και Αλεξάνδρας τα οποία είναι άρτια και οικοδομήσιμα, ο δε διαχωρισμός του έγινε ώστε το επί της Λεωφόρου Κηφισίας και Αλεξάνδρας οικόπεδο να συμπίπτει με το τμήμα του όλου οικοπέδου επί τους οποίου δυνάμει της υπ΄ αριθμό 30479/740 (ΦΕΚ 1013Δ/2001) απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. εξακολούθησε ισχύουσα η αναστολή χορηγήσεως οικοδομικών αδειών. Επί του οικοπέδου που βρίσκεται επί της οδού Θεοφάνους αρ. 4 και φαίνεται με τα γράμματα Ζ`-Σ-Ρ`-Ρ-Θ``-Ζ`-Η-Θ-Θ`-Ι-Ι`-Κ`-Λ`- Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ξ`-Ο`-Σ` στο από Απριλίου 2002 υπό στοιχεία Τ2 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αρμοδίου Βωβού, που προσαρτάται στην υπ’ αρ. 2890/2002 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Σεργάκη- Παπαδογιάννη, ανεγέρθηκε κτίριο γραφείων, καταστημάτων με υπόγειο Σταθμό αυτοκινήτων δυνάμει της υπ΄ αριθμό 141/2002 οικοδομικής άδειας του Γραφείου Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων όπως αυτή αναθεωρήθηκε με τις 1005/2002 και 1719/2003 πράξεις αναθεώρησης του ίδιου Γραφείου. Το οικόπεδο που προσδιορίζεται με τα γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Ζ΄-Θ΄΄-Ρ-Ρ΄-Σ-Σ΄-Ο-Π-Π΄-Α στο άνω τοπογραφικό διάγραμμα επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 229 και Κηφισίας είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 6026/2002 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθήνας Λουκίας Σακελλαρίου το οικόπεδο αυτό σε συνένωση με τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου επί της οδού Θεοφάνους αρ. 4 θα διαμορφωθεί με πράσινο, εξασφαλιζόμενης της προσβάσεως από την Λεωφόρο Κηφισίας στο Κτίριο, και θα παραδοθεί στην κοινή χρήση. Η υπ’ αρ. ένα (1) ιδιοκτησία του Εβδόμου (Ζ) ορόφου του κτιρίου φαίνεται στο από Απριλίου 2002 υπό στοιχεία Α7 σχεδιάγραμμα κάτοψης Εβδόμου (Ζ) ορόφου, του πολιτικού μηχανικού Αρμοδίου Βωβού, που προσαρτάται στην υπ’ αρ. 2890/2002 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Σεργάκη- Παπαδογιάννη και αποτελείται από ενιαία αίθουσα, δυνάμενη να διαχωριστεί σε επί μέρους γραφειακούς χώρους με οποιονδήποτε τρόπο επιτρεπόμενο από την κατασκευή. Η ιδιοκτησία αυτή μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους του ορόφου έχει συνολική επιφάνεια εννιακόσια ενενήντα ένα (991,00) μέτρα τετραγωνικά διαχωριζόμενη σε επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων εκ μέτρων τετραγωνικών 74,00 και επιφάνεια ιδιοκτησίας εκ μέτρων τετραγωνικών 917,00, συνολικό όγκο τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα (3.171,00) κυβικά μετρα, διαχωριζόμενο σε όγκο των κοινοχρήστων χώρων εκ μέτρων κυβικών 237,00 και όγκο της ιδιοκτησίας εκ μέτρων κυβικών 2.934,00, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (0,1188) , ψήφους 1.180 επί 10.000, αναλογία δαπανών της κατηγορίας Γ-Κ χίλια διακόσια εβδομήντα τρία (0,1273) δεκάκις χιλιοστά, αναλογία δαπανών της κατηγορίας Κ εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (0,142), αναλογία δαπανών ανελκυστήρων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (0,1870. Η ιδιοκτησία αυτή συνορεύει Νότια εν μέρει με ακάλυπτο τμήμα οικοπέδου κα πέραν τούτου με ξένες ιδιοκτησίες, εν μέρει με ξένη ιδιοκτησία και πέραν ταύτης με τη Λ. Αλεξάνδρας και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους ορόφου, Βόρεια εν μέρει με ακάλυπτο τμήμα οικοπέδου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους ορόφου, Δυτικά εν μέρει με ακάλυπτο τμήμα οικοπέδου και πέραν αυτού με ξένες ιδιοκτησίες και την οδό Θεοφάνους και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους ορόφου και Ανατολικά με ξένη ιδιοκτησία και πέραν ταύτης με Λ. Αλεξάνδρας εν μέρει με ακάλυπτο τμήμα οικοπέδου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους ορόφου. Αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία κα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, Ν.Δ, 1024/1971, των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, όπως και ολόκληρο το Κτίριο, στο οποίο βρίσκονται αυτές, στις οποίες υπήχθησαν δυνάμει της υπ’ αριθ. 2890/2002 πράξης συστάσεως οριζόντιων ιδιοκτησιών και Κανονισμού Κτιρίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Σεργάκη - Παπαδογιάννη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας στον τόμο 4417 με αριθμό 400 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμό 3018/23-12-2002 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Σεργάκη – Παπαδογιάννη και με την υπ΄ αριθμό 6169/2002 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λουκίας Σακελλαρίου και την υπ΄ αριθμό 17203/2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Σαξώνη – Βλασσάκη, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4436 οι δύο πρώτες και τόμο 4481 η τελευταία με αριθμούς 76, 366 και 342 αντίστοιχα. Γίνεται μνεία ότι η ανωτέρω κατασχεθέν οριζόντια ιδιοκτησία έχει είσοδο από την συμβολή των οδών Λ. Κηφισίας αρ. 1 και Λ. Αλεξάνδρας αρ. 229 (κοινή είσοδο του ανεγερθέντων κτιρίων). ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ : Περιήλθε στην οφειλέτιδα με αγορά δυνάμει του υπ’ αρ. 55.931/2004 συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Δημητρίου Ήμελλου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας στον τόμο 4506 με αριθμό 149 σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμό 55937/30-03-2004 πράξη εξοφλήσεως υπολοίπου τιμήματος και κατάργησης διαλυτικής αίρεσης του Συμβολαιογράφου Αθήνας Ηλία Δημητρίου Ήμελλου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας στον τόμο 4508 με αριθμό 24.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ : Το ακίνητο αυτό εκτιμήθηκε κατά την κατάσχεση από εμένα, κατόπιν της από 28-07-2016 έγγραφης έκθεσης εκτίμησης αγοραίας αξίας που μου παρέδωσε ο πιστοποιημένος εκτιμητής κ. Γοργίας Ψυλλάκης, με αριθμό μητρώου 339 στο Υπουργείο Οικονομικών, αντί ποσού 3.118.000,00 ευρώ.
Βάρη: Σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρωτ. 012387/2016 πιστοποιητικό βαρών του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας προκύπτει πως επί του πιο πάνω ακινήτου είναι γραμμένα τα εξής βάρη:
1) Προσημείωση κατά ΝΠΙΔ με την επωνυμίας «ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Δ.Τ. ΕΜΜΑΝΟΥΣ» και υπερ «ΜΑΡΦΙΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ» για ευρώ #7.500.000,00# εγγραφείσα στις 27-04-2007 (4287-195)
και 2) Ανακαστική Κατάσχεση κατά ιδίου ως άνω και υπερ ……………  ……… του ……………. για ευρώ #30.000,00# εγγραφείσα στις 29/07/2016 (188-100).
Τιμή πρώτης προσφοράς: 3.118.000,00 ευρώ. Ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση: 30.000,00 € Τίτλος εκτελεστός: Η με αριθμό 4737/2016 Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Υπάλληλος του πλειστηριασμού: Η Συμβολαιογράφος Αθήνας Δήμητρα Τρικούπη, οδός Σανταρόζα αρ. 3, τηλ. 210.355373. Τόπος πλειστηριασμού: Το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ. Ημερομηνία Πλειστηριασμού: Η 15Η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16.00 έως ώρα 17.00 το απόγευμα της αυτής ημέρας.

Για την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της 3ης Μάρτη (φωτογραφίες)

Σε μαζική και μαχητική διαδήλωση εξελίχθηκε η παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο δικαιοσύνης. Παρά την απεργία του ΜΕΤΡΟ (που ήταν το μόνο μέσο άμεσης πρόσβασης στο σημείο προσυγκέντρωσης), παρά το ακατάλληλον της ώρας αλλά και της μέρας, η εκδήλωση ενώ θα είχε το χαρακτήρα μιας παράστασης κατά την οποία θα επιδίδαμε ένα ψήφισμα στο υπουργείο και θα αποχωρούσαμε, μετατράπηκε σε μαζική διαμαρτυρία για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Με την ολοκλήρωση της προσυγκέντρωσης στη Λεωφ. Κηφισίας και Αλεξάνδρας πορευτήκαμε από τη Λεωφ. Κηφισίας προς το υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο υπουργείο είδαμε τον γγ Γραμματέα Σαρλή τον ενημερώσαμε για τα αιτήματά μας τα οποία δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει στον Υπουργό. Επίσης μας ενημέρωσε ότι ο υπουργός θα ήθελε να μας συναντήσει και να κλείσουμε ένα ραντεβού μαζί του. Δεν μας έδωσε καμία πληροφορία λέγοντας ότι δεν ήταν ο αρμόδιος γι αυτό το νομοσχέδιο.
Φωτογραφίες από την παράστασταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Για παράσταση διαμαρτυρίας πηγαίναμε, διαδήλωση μας βγήκε...

Ενίσχυσαν την εκδήλωση με την παρουσία τους συλλογικότητες και αγωνιστές από κάθε περιοχή της Αττικής, ακόμη και από απομακρυσμένα σημεία (Σαλαμίνα, Ωροπός, Λαύριο, Μέγαρα, Ναύπλιο, Ιτέα) αλλά και από επαρχία. 
Ν.Προάστεια, Συνέλευση Ναυπλίου, Επιτροπή κατά πλειστηριασμών Αιγάλεω, Χαλάνδρι, Γαλάτσι, Επιτροπή Νέας Ιωνίας, Επιτροπή ενάντια στους πλειστηριασμούς Περιστερίου, Καλλιθέα, Ίλιον, Πέραμα, Αγ. Παρασκευή, Κυψέλη, Εξάρχεια, Ν. Σμύρνη, Πρωτ.Κατοίκων 6ου Διαμερ., Ν. Φιλαδέλφεια, Αμπελόκηποι, Γκύζη, Νίκαια, Πρωτοβουλία αγώνα Ζωγράφου, Εναλλακτική Δράση, Ανοικτή Συνέλευση Μηχανικών, Πρωτοβουλία "Πλειστηριασμοί-Stop", Δημ. Παράταξη "ΡΗΓΜΑ στα ΔΥΤΙΚΑ", Κόντρα στο Ρεύμα Δημοτική κίνηση Νίκαιας/Αγ. Ι. Ρέντη, Πρωτοβουλία Δρόμος Ανοικτός, Λαϊκή Ενότητα, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ-Ενιαίο Μέτωπο, ΕΠΑΜ.

Χαιρετισμός
Η Συντονιστική ομάδα των Συλλογικοτήτων κατά των πλειστηριασμών χαιρετίζει τη συμμετοχή εκατοντάδων αγωνιστών είτε από συλλογικότητες είτε ανένταχτους στη μαζική και μαχητική διαμαρτυρία της 3 Μάρτη στο υπουργείο Δικαιοσύνης κατά του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Η πρώτη αυτή πρωτοβουλία θα έχει και συνέχεια στον κοινό και ενωτικό αγώνα μας κατά των πλειστηριασμών γενικότερα σε κάθε ειρηνοδικείο της Ελλάδας.

Συντονιστική ομάδα των Συλλογικοτήτων κατά των πλειστηριασμών

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Οι Τροφοσυλλέκτες ευχαριστούν (Die Nahrungssammler danken...)

 
Οι Τροφοσυλλέκτες ευχαριστούν την Judith E. από την Ελβετία για την αλληλέγγυα προσφορά 150 ευρώ στην συλλογικότητά μας. Αυτή η οικονομική βοήθεια είναι για μας πολύτιμη.

Die Nahrungssammler danken Judith E. aus der Schweiz herzlichst für die solidarische Unterstützung unserer Gruppe mit 150 Euro. Diese finanzielle Unterstützung ist für uns wertvoll.

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Συλλογικότητες κατά των πλειστηριασμών:Κάλεσμα σε νέα συνάντηση στο ArtGarage

Κάλεσμα σε νέα συνάντηση στο ArtGarage
Σολωμού 13, Εξάρχεια, Τετάρτη 8 Μάρτη. ώρα 18.00

Η Συντονιστική ομάδα των Συλλογικοτήτων κατά των πλειστηριασμών χαιρετίζει τη συμμετοχή εκατοντάδων αγωνιστών είτε από συλλογικότητες είτε ανένταχτους στη μαζική και μαχητική διαμαρτυρία της 3 Μάρτη στο υπουργείο Δικαιοσύνης κατά του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.


Η πρώτη αυτή πρωτοβουλία θα έχει και συνέχεια στον κοινό και ενωτικό αγώνα μας κατά των πλειστηριασμών γενικότερα σε κάθε ειρηνοδικείο της Ελλάδας.

Στα πλαίσια αυτά συναντιόμαστε και πάλι για να:
1.κάνουμε έναν αναλυτικό απολογισμό της δράσης μας στο υπουργείο.
2. προγραμματίσουμε νέες δράσεις
3. Ενισχύσουμε την ενότητα του σχήματος με τα άτομα και τις συλλογικότητες που συμμετείχαμε στην πρώτη συνάντηση στο Art Garage και στην παρέμβαση στο υπουργείο.

Επίσης καλούνται εκ νέου και όσες άλλες συλλογικότητες και άτομα θέλουν να συμμετέχουν στο υπό διαμόρφωση σχήμα.
Συντονιστική ομάδα των Συλλογικοτήτων κατά των πλειστηριασμών

Δελτίο Πλειστηριασμών της 08/03/2017 Νομού Αττικής

 Το Δελτίο συντάχθηκε από:
το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξαρχείων - dikaex.blogspot.gr
και την Πρωτοβουλία Πλειστηριασμοί-Stop - pleistiriasmoistop.blogspot.gr

Οι Πλειστηριασμοί ανά ειρηνοδικείο:
[Σύνολο 72]: Αθηνών (29), Αμαρουσίου (11), Αχαρνών (1), Ελευσίνας (3), Ιλίου (1), Καλαυρίας (1), Καλλιθέας (6), Κρωπίας (6), Λαυρίου (2), Μαραθώνα (3), Μεγάρων (3), Ν.Ιωνίας (1), Πειραιά (4), Περιστερίου (1).

Οι Πλειστηριασμοί ανά επισπεύδοντα:
Τράπεζες (44 : ALPHA Bank=8, EFG Eurobank=28, Πειραιώς=8), Εταιρείες (5), Ιδιώτες (23).

Για περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένο πλειστηριασμό στέλνετε mail στη διεύθυνση: dikaexarchion@gmail.com.


Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Στο σφυρί διαμέρισμα (πρώτη κατοικία) για οφειλή 2.513 ευρώ.

Στις 8 Μάρτη στο ειρηνοδικείο Αθήνας βγαίνει στο σφυρί διαμέρισμα (πρώτη κατοικία) για οφειλή 2.513 ευρώ.Λεπτομερώς ο πλειστηριασμός:
ΑΡΙΘΜΟΣ 1080
Απόσπασμα της υπ΄ αριθμ. 1079/2016 Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθη-νών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννη Γ. Νουάρου, κατοίκου Αθη-νών, οδός Νικηταρά αριθμ. 5 - 7, τηλ.: 210-3827839 (Α.Φ.Μ. 024257961). Επισπεύδουσα: Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.», με δ.τ. «PERFECT CLEAN», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψαρρών αριθμ. 52, νόμιμα εκπροσωπούμενη (Α.Φ.Μ. 998911338). Καθ΄ ού η εκτέλεση: ……. ……..…. του …. και της …….., κάτοικος Αθηνών, οδός …………….. αριθμ. …………. (Α.Φ.Μ. ……………). Περιγραφή κατασχεθέντος ακινήτου: Το υπ΄ αριθμόν δύο (2) διαμέρισμα του τρίτου (Γ΄) ορόφου (Α΄ εσοχή) πολυκατοικίας, αποτελούμενον εκ δύο (2) κυρίων δωματίων, χώλλ, οφφίς, λουτρού και κουζίνας, που έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τεσσαράκοντα εννέα (49) και ποσοστόν συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (2,50/100). Το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένη η πολυκατοικία στην οποία ανήκει το πιο πάνω διαμέρισμα που κατασχέθηκε αναγκαστικά, έχει επιφάνεια τετρακόσια τριάντα επτά τ.μ. και τριάντα εκατοστά (437,30) ή όσης επί πλέον εκτάσεως και αν είναι, κείμενον στην Αθήνα, της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Αθηνών και επί της εγκεκριμένης οδού ……………, επί της οποίας φέρει τον αριθμό …………. 
Βάρη: Επί του πιο πάνω ακινήτου και σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 13527/30-7-2016 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, εκτός από την εγγραφείσα κατάσχεσή μου, δεν υπάρχουν άλλα βάρη. 
Τιμή πρώτης προσφοράς: 13.000,00 Ευρώ. 
Ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση και Τίτλος εκτελεστός: Δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (2.513,30 €), δυνάμει και εις εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 336/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Υπάλληλος του πλειστηριασμού: Η συμβολαιογράφος Αθηνών κα Ευσταθία Μπολτσή, κάτοικος Αθηνών, οδός Αιόλου αριθμ. 100, τηλ.: 210-3312668. 
Τόπος πλειστηριασμού: Το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Ημερομηνία πλειστηριασμού: Οκτώ (8) Μαρτίου 2017 και από ώρα 16:00 έως 17:00 της ίδιας ημέρας. Ημέρες και ώρες επίσκεψης του ακινήτου που κατασχέθηκε: Καθορίζονται ως εξής: Δευτέρα 20/2/2017 και Τρίτη 28/2/2017 και από ώρα 12:00 – 13:00. 
Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού Νόμου. Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016 Ο επί της εκτελέσεως Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Νουάρος

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
  
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Λεωφ. Μεσογείων 96), 3 Μάρτη 2017, ώρα 17.30.  
Προσυγκέντρωση Λεωφ. Κηφισίας & Αλεξάνδρας  ώρα 17.00
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙΜε το νομοσχέδιο για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς θα επιτρέπεται η εν κρυπτώ υφαρπαγή της περιουσίας κάθε πολίτη, κάθε επαγγελματία. Περιορίζονται έως εξαφανίζονται οι εγγυήσεις δημοσιότητας κατά την πραγματοποίηση των πλειστηριασμών. Ο οφειλέτης θα χάνει την περιουσία του με ένα κλικ χωρίς να έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει άμεσα με την παρουσία του πώς έγινε η διαδικασία, αν τελικά βρέθηκε υπερθεματιστής κ.λπ.

Σε συνδυασμό με τον τροποποιημένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που περιορίζει ασφυκτικά τις δυνατότητες κάθε οφειλέτη να προστατεύσει με νομικά μέσα τα δικαιώματά του, που απαξιώνει χωρίς κανένα περιορισμό την αξία κάθε ακινήτου, ανοίγει ο δρόμος στον κάθε "δανειστή", στο κάθε αρπαχτικό έναντι ενός ευτελούς τιμήματος να ιδιοποιηθεί περιουσίες που δημιουργήθηκαν με πολύχρονους κόπους και στερήσεις από κάθε εργαζόμενο ή μικροεπαγγελματία, ή αγρότη.

Για την χιονοστιβάδα των κόκκινων δανείων δεν ευθύνονται οι λαϊκές οικογένειες που πήραν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, ούτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και μικροεπιχειρηματίες που έλαβαν επιχειρηματικά δάνεια. Ευθύνεται από τη μια η τοκογλυφική πολιτική των τραπεζών με τις πωλήσεις επισφαλών προϊόντων, τα κρυφά έξοδα, οι τεράστιες ψαλίδες μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων χορηγήσεων και από την άλλη η πολιτική των μνημονίων που στραγγάλισε με την ύφεση κάθε δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων. Το δημόσιο χρέος, που διογκώθηκε για να σωθούν οι τράπεζες με τις συνεχείς σκανδαλώδεις ανακεφαλαιοποιήσεις, φορτώθηκε στην πλάτη των λαϊκών στρωμάτων.

Ζητάμε:
-Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου
-Την κατάργηση των τροποποιήσεων στον ΚΠολΔικ (κεφάλαιο της εκτέλεσης, άρθρα 904-1054) που επέφερε ο νόμος 4355/2015 , την άμεση αναστολή όλων των πλειστηριασμών για χρέη λαϊκών νοικοκυριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών, προς Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και ΔΕΚΟ, μέχρι την αποκατάσταση των εισοδηματικών αδικιών και των κοινωνικών παροχών, την κατάργηση της ληστρικής επιδρομής με τη φοροληστεία και την παράλογη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.
-Την κατάργηση των μνημονιακών νόμων (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών, του Ν. 4346/2015 και του 4354/2015 που θεσμοθετεί τη μεταβίβαση δανείων σε κερδοσκοπικά funds.
-Τη γενικευμένη ρύθμιση των δανείων με κοινωνικά κριτήρια και απαλλαγή των οφειλετών από άδικα βάρη με τη λογική γενναίας «Σεισάχθειας». Τη διευκόλυνση αποπληρωμής του υπολοίπου σε βάθος χρόνου, ανάλογα με τις εισοδηματικές τους δυνατότητες και την προϋπόθεση εξασφάλισης αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Συλλογικότητες κατά των πλειστηριασμών