Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Νέος Πτωχευτικός νόμος. Κατάργηση του δικαιώματος στη Στέγη;

  

Online εκδήλωση
Νέος Πτωχευτικός νόμος. Κατάργηση του δικαιώματος στη Στέγη;

Λεπτομέρειες
Τετάρτη 2 Δεκέμβρη στις 7 μ.μ. 
Δημόσια εκδήλωση

Ομιλητές
Αντώνης Καββαδίας, Μέλος Γ.Σ. της ΟΤΟΕ
Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Πρόεδρος ΕΚΠΟΙΖΩ/Πρόεδρος ΠΟΜΕΚ-Παρέμβαση
Παναγιώτης Κολοβός, Δικηγόρος
Δημήτρης Σαραφιανός, Δικηγόρος
Συντονίζει η Τόνια Κατερίνη


Ο νέος πτωχευτικός κώδικας δίνει το οριστικό τέλος στην προστασία της πρώτης κατοικίας που ήδη είχε σταδιακά αποδυναμωθεί στα τελευταία 7 χρόνια. Σε μια χώρα με μηδενικές πολιτικές στέγης, χιλιάδες νοικοκυριά θα οδηγηθούν στην αστεγία.

Ο εμπαιγμός της παραμονής στο σπίτι που ήδη θα έχει χαθεί με ενοίκιο για 12 χρόνια κάνει αυτό τον νόμο περισσότερο ανάλγητο. Μοναδικός κερδισμένος οι τράπεζες που αποτελούν τον κυρίαρχο σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας πτώχευσης που μόνο γνώμονα έχει τα συμφέροντά τους.

Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στις 2 Δεκέμβρη και καλούμε να συμμετέχετε όλες και όλοι, όχι μόνο για να ενημερωθείτε για την ζοφερή επόμενη ημέρα αλλά και για να μοιραστείτε μαζί μας τις ανησυχίες και τις σκέψεις σας.


Σχέδιο Πισσαρίδη και στο νέο πτωχευτικό δίκαιο
Η κυβέρνηση υλοποιεί το πιο ακραίο νεοφιλελεύθερο σχέδιο και μέσω του νέου πτωχευτικού νόμου. Δείτε τι αναφέρει σχετικά το περιβόητο πόρισμα Πισσαρίδη  (Γράφει στη σελίδα 128 ):

Το πτωχευτικό δίκαιο για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά είναι σκόπιμο να αλλάξει ώστε ο διαδικασίες να γίνουν περισσότερο γρήγορες και αποτελεσματικές. Ο νέος πτωχευτικός νόμος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ως προς τις επιχειρήσεις, ο νέος πτωχευτικός νόμος επιταχύνει διαδικασίες που ήταν έως τώρα ιδιαίτερα χρονοβόρες. Για παράδειγμα, η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης γίνεται πλέον παράλληλα με την επαλήθευση των απαιτήσεων των πιστωτών, αντί για μετά από αυτή. Η ρευστοποίηση καθίσταται επίσης περισσότερο γρήγορη και διαφανής διαδικασία. 

Μια εξίσου σημαντική καινοτομία είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός, που επιτρέπει ταχεία συμφωνία μεταξύ επιχείρησης και πιστωτών για μείωση του δανειακού βάρους, με αυτόματη μείωση των απαιτήσεων του δημοσίου (αν τέτοια συμφωνία επιτευχθεί). Ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις ΜμΕ, για τις οποίες το κόστος της αναδιοργάνωσης μέσω της δικαστικής οδού είναι απαγορευτικό. 

Η αυτόματη μείωση των απαιτήσεων του Δημοσίου που προβλέπεται από τον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι σημαντική, καθώς το Δημόσιο δεν έχει την ίδια ευελιξία με τους πιστωτές να διαπραγματεύεται μείωση των απαιτήσεών του. Επομένως, χρέη προς το Δημόσιο καθυστερούν συχνά την αναδιοργάνωση βιώσιμων επιχειρήσεων, απομειώνοντας την αξία των επιχειρήσεων, και ζημιώνοντας τους πιστωτές τους αλλά και το ίδιο το Δημόσιο. 

Ως προς τα νοικοκυριά, ο νέος πτωχευτικός νόμος εισάγει ένα ενιαίο πλαίσιο πτώχευσης που μέχρι τώρα απουσίαζε. Η καινοτομία του εξωδικαστικού μηχανισμού εισάγεται και για τα φυσικά πρόσωπα, ενώ η κατάχρηση του μηχανισμού καθίσταται δύσκολη από το ότι με την ένταξη ενός οφειλέτη στον μηχανισμό ο πιστωτές αποκτούν γνώση του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων. 

Η πτωχευτική διαδικασία απαλλάσσει πλήρως τον οφειλέτη από τα χρέη του σε διάστημα λίγων χρόνων, με παράλληλη ρευστοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων. Η απαλλαγή από τα χρέη επανεντάσσει τον οφειλέτη στην παραγωγική διαδικασία, δίνοντάς του κίνητρα να αποκτήσει νέο εισόδημα. 

Προστασία για την πρώτη κατοικία παρέχεται μέσω της δυνατότητας του οφειλέτη να παραμένει σε αυτή, πληρώνοντας ένα ενοίκιο στον νέο ιδιοκτήτη και έχοντας δικαίωμα επαναγοράς σε 12 χρόνια. Το κράτος έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τους φτωχότερους οφειλέτες μέσω ενός στεγαστικού επιδόματος, αντί να επεμβαίνει στην πτωχευτική διαδικασία με μέτρα όπως η απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, τα οποία επιβαρύνουν τους πιστωτές και αυξάνουν εν τέλει το κόστος δανεισμού. 

Το στεγαστικό επίδομα θα μπορούσε ενδεχομένως να καταβάλλεται όχι μόνο κατά την φάση του ενοικίου, αφού δηλαδή το σπίτι έχει περάσει στον νέο ιδιοκτήτη, αλλά και πριν την πτώχευση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα αφότου ο οφειλέτης εκδηλώσει δυσκολία πληρωμής (π.χ., ένα χρόνο). Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι κάποιες πτωχεύσεις θα μπορούν να αποφευχθούν. 

Ο νέος πτωχευτικός νόμος είναι μια θετική εξέλιξη και αναμένεται να επισπεύσει την επίλυση των προβληματικών δανείων. Η επιτυχία στην εφαρμογή συναρτάται, όμως, σε σημαντικό βαθμό από την επιτάχυνση των ρυθμών έκδοσης των αποφάσεων από τα δικαστήρια που εξετάζουν τις αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο. 

Παράλληλα, είναι κρίσιμο να μη διατηρηθεί η κουλτούρα άρνησης πληρωμών στο μέρος της αγοράς που στρατηγικά εκμεταλλεύεται τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ρυθμίσεων. Παράλληλα με τις βελτιώσεις στην πτωχευτική διαδικασία, είναι κρίσιμης σημασίας να βελτιωθεί η διαφάνεια στην αγορά πίστεως. 

Η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού μητρώου εξασφαλίσεων θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ενώ ένα μητρώο πιστώσεων υπάρχει (Τειρεσίας), αυτό θα μπορούσε να συμπεριλάβει περισσότερες πληροφορίες. Η βελτίωση της διαφάνειας θα πρέπει να είναι συμβατή με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ακολουθώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές." 

Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηριασμών: Τρίλεπτο βίντεο με μερικές από τις δράσεις μας

  Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηριασμών: 

Τρίλεπτο βίντεο με μερικές από τις δράσεις μας

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Η πρώτη κατοικία στο στόχο κυβέρνησης και τραπεζών.


Η πρώτη κατοικία στο στόχο κυβέρνησης και τραπεζών.

Σε προηγούμενη ανάρτηση παρουσιάσαμε τη διαχρονική, μέσα στην τελευταία τριετία, ποσοτική αλλά και ποιοτική μετεξέλιξη του αριθμού των πλειστηριασμών αλλά και της σύνθεσης των εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων. Αν και η σύγκριση αφορούσε μόνο ένα μήνα (τον Οκτώβριο) εν τούτοις τα δεδομένα, μετά και την παρούσα ανάλυση, αντικατόπτριζαν το σύνολο αυτών των τριών ετών. 

Στην ανάλυση αυτή συγκρίναμε το σύνολο των ετήσιων πλειστηριασμών των ετών 2018, 2019 και 2020, επισημαίνοντας τις ιδιομορφίες της κάθε χρονιάς. Έτσι ορίσαμε τον παράγοντα “Παραγωγικοί μήνες” προκειμένου να συμπεριλάβουμε και συνεκτιμήσουμε τις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες της κάθε χρονιάς.


Στα έτη 2018 και 2019 οι συνθήκες ήταν στο σύνολό τους ομαλές, όμως το ίδιο δεν συνέβη στο 2020 όπου η πανδημία ανάγκασε την κυβέρνηση να αναστείλει τους πλειστηριασμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στα έτη 2018 και 2019 οι “Παραγωγικοί μήνες” ήταν 11 (καθότι στον Αύγουστο δεν γίνονται πλειστηριασμοί) ενώ στο 2020 οι “Παραγωγικοί μήνες” ήταν μόνο 4. Εξαιρέθηκαν δηλαδή οι μήνες Μάρτιος έως και Ιούλιος αλλά και οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος (τα στοιχεία αναφέρονται έως και το μήνα Οκτώβριο). Εύκολα οι αναγνώστες μπορούν να κάνουν αναγωγή των μεγεθών προκειμένου να έχουν μια σαφή εικόνα.

Συμπεράσματα: 

- Όσον αφορά το πλέον σημαντικό στοιχείο για την έρευνά μας, που είναι το ποσοστό συμμετοχής των κατοικιών στον συνολικό αριθμό των ακινήτων προς εκπλειστηριασμό, τα συμπεράσματα παραμένουν σχεδόν τα ίδια. Έτσι για στο 2018 (11 μήνες) το ποσοστό για τους (αναγγελθέντες) ανέρχεται στο 8,4% από 11,8% (που ήταν για τον Οκτώβρη) και για τους ολοκληρωμένους στο 8% από 11,5% (που ήταν για τον Οκτώβρη). Το 2019 τα ποσοστά είναι 31,3% από 38,5% (που ήταν για τον Οκτώβρη) και 28,5% από 35,6% (που ήταν για τον Οκτώβρη) αντίστοιχα. Για το 2020 τα ποσοστά αυτά εκτοξεύονται στο 39,2% από 41% (που ήταν για τον Οκτώβρη) και 36% από 37,4% (που ήταν για τον Οκτώβρη) αντίστοιχα.


Τα μεγέθη αυτά προκύπτουν από την εξίσωση ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (του πίνακα 2) δια ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (του πίνακα 1) για τους ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΕΣ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ αντίστοιχα.

Οριστικοποιείται δηλαδή ότι η σύγκριση μεταξύ του 2018 και των ετών 2019-2020 είναι αποκαλυπτική των διαθέσεων της κυβέρνησης, των τραπεζών και των κερδοσκόπων που είναι η κατά μέτωπο επίθεση στο δικαίωμα στη στέγαση. 

Πανδημία πλειστηριασμών

 Πανδημία πλειστηριασμών

Μπορεί οι πλειστηριασμοί να αναστέλλονται λόγω της πανδημίας, αλλά η φάμπρικα δεν σταματάει. Έτσι μέσα στο μήνα Νοέμβρη και συγκεκριμένα την πρώτη βδομάδα έγιναν:


-440 πλειστηριασμοί, εκ των οποίων οι 123 αφορούσαν κατοικίες. Από αυτές οι 72 ήταν εμπορικής αξίας κάτω των 80.000 ευρώ. Από την 10η Νοέμβρη οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται.

-Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών από την αρχή του Νοέμβρη έως σήμερα 555 εκθέσεις πλειστηριασμών κάθε μία δε περιλαμβάνει περισσότερα τους ενός ακίνητα. Αυτές οι εκθέσεις δεν έχουν ανέβει ακόμη στην πλατφόρμα των πλειστηριασμών αν και η πραγματοποίησή τους έχει δηλωθεί για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2021.

- Συμπερασματικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών και εκκρεμούν προς εκτέλεση 7.482 εκθέσεις πλειστηριασμών, αριθμός ρεκόρ από την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Πλειστηριασμοί: Η αλήθεια των αριθμών και ο εφιάλτης που βρυκολάκιασε.

Εισαγωγικά

Σκεφθήκαμε πως θα ήταν χρήσιμο να μαντέψουμε τα ανομολόγητα σχέδια της κυβέρνησης-νδ για την αρπαγή των λαϊκών περιουσιών, συμπεριλαμβανομένων και αυτής ακόμη της μίας και μοναδικής κατοικίας.

Ήδη με τον πτωχευτικό νόμο (βλέπετε ανάρτηση της 25/9) η "τελική λύση" έχει δρομολογηθεί. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες θα χάσουν ακόμη και αυτή τη μία "κεραμίδα στο κεφάλι τους", επανερχόμενες σε εποχές "κανονικότητας" της δεκαετίας του '50 και του '60 του περασμένου αιώνα. Δεν είναι "σωστό" οι κάτοικοι της χώρας να ξεχωρίζουν από αυτούς της ευρωπαϊκής οικογένειας, απολαμβάνοντας ένα ποσοστό ιδιοκατοίκησης δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τους κατοίκους άλλων χωρών.

Ο προσανατολισμός προς την περιστολή του ποσοστού ιδιοκατοίκησης αποτελεί ως φαίνεται μια κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, επικεφαλής της οποίας τυγχάνει να είναι ο γόνος μιας οικογένειας η οποία ειδικεύεται στο εμπόριο της στέγης και εν γένει των ακινήτων.

Ας δούμε μερικούς συγκριτικούς πίνακες πλήθους πλειστηριασμών, τα στοιχεία των οποίων έχουν αντληθεί από την επίσημη πλατφόρμα . Επιλέξαμε, αναψηλαφώντας τα στοιχεία από τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2019) συγκριτικά με το τρέχον έτος, μιας και η πλατφόρμα άρχισε να λειτουργεί ουσιαστικά από τους πρώτους μήνες του 2018. Επιλέξαμε επίσης τον μήνα Οκτώβρη ως αντιπροσωπευτικό μιας "ομαλότητας" μιας και κατά το μήνα αυτό και στα τρία αυτά έτη (2018, 2019 και 2020) δεν παρενέβησαν εξωγενείς παράγοντες που ανέκοπταν ή και επηρέαζαν σημαντικά τα προγράμματα πλειστηριασμών (απεργίες δικηγόρων και συμβολαιογράφων, επικείμενες εκλογές, κυβερνητικές αποφάσεις αναστολής των πλειστηριασμών κ.λπ. και επομένως θα έκαναν αναξιόπιστη την έρευνά μας.   

Οι πίνακες  και τα συμπεράσματα


Το κρίσιμο μέγεθος είναι οι "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ" που προκύπτει από την εξίσωση  ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΕΣ  μείον ΑΝΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ μείον ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΟΙ ίσον  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ.


Ομοίως και εδώ 
Το κρίσιμο μέγεθος είναι οι "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ" που προκύπτει από την εξίσωση  ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΕΣ  μείον ΑΝΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ μείον ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΟΙ ίσον  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ.

Όμως το πλέον σημαντικό στοιχείο για την έρευνά μας είναι το ποσοστό συμμετοχής των κατοικιών στον συνολικό αριθμό των ακινήτων προς εκπλειστηριασμό. Έτσι στο 2018 το ποσοστό ανέρχεται το 11,8% (αναγγελθέντες) και το 11,5% (ολοκληρωμένοι). Το 2019 τα ποσοστά είναι 38,5% και 35,6% αντίστοιχα, ενώ για το 2020 τα ποσοστά αυτά εκτοξεύονται στο 41% και 37,4% αντίστοιχα.
Τα μεγέθη αυτά προκύπτουν από την εξίσωση ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (του πίνακα 2) δια ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (του πίνακα 1) για τους ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΕΣ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ αντίστοιχα.

Η σύγκριση μεταξύ του 2018 και των ετών 2019-2020 είναι αποκαλυπτική των πολιτικών προθέσεων της κυβέρνησης. Αφενός οι τράπεζες ενθαρρύνονται να "επενδύσουν" στο προϊόν Στέγη, εκπλειστηριάζοντας κατοικίες που θα αποτελέσουν ένα δημοφιλές προϊόν για τους κάθε είδους επενδυτές-πελάτες τους και ως εκ τούτου, ερήμην της πανδημίας, ένα προσοδοφόρο εργαλείο σε καιρούς βραχυχρόνιας μίσθωσης και χρυσής βίζας-ιθαγένειας. Αφετέρου τονώνει το χρηματιστήριο στέγης στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, κάτι που θα συμπαρασύρει σε μια τρελή άνοδο τόσο τις τιμές των ακινήτων όσο και των ενοικίων. Αυτό θα κάνει ακόμη πιο άπιαστο το όνειρο της "κεραμίδας πάνω από το κεφάλι" ανακυκλώνοντας τη φούσκα των ακινήτων για μια ακόμη φορά. Μόνο που αυτή σε συνδυασμό με το ξεσπίτωμα χιλιάδων οικογενειών λόγω πλειστηριασμών θα οδηγήσει στις συνθήκες εποχών "μάχη της παράγκας" από τη μια μεριά και "πόλεων μέσα στις πόλεις" από την άλλη.

Ο πίνακας 3 επιτείνει τους φόβους για τους καιρούς που έρχονται. 


Απεικόνιση του αριθμού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ πλειστηριασμών κατοικιών ανά αξία.
 
Μέχρι πρόσφατα όταν μιλούσαμε για πλειστηριασμούς κατοικιών ο νους μας πήγαινε σε κατοικίες μεσοαστικών και αστικών προαστίων. Σπάνια εντοπίζαμε πλειστηριασμούς σε υποβαθμισμένα και λαϊκά προάστια (Πατήσια, Κολωνός, Κυψέλη, Βύρωνας, κ.λπ.). Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις διέγειραν το ενδιαφέρον επενδυτών για κατοικίες σε λαϊκές γειτονιές γύρω από το κέντρο της πόλης  (Εξάρχεια, Μεταξουργείο, Σεπόλια, Γκύζη, Πατήσια, κ.α.). 

Ήδη από το 2019 αρχίσαμε να βλέπουμε πλειστηριασμούς και σε αυτές τις γειτονιές, όμως από τον Οκτώβρη του 2020 το φαινόμενο πήρε μεγάλη έκταση, σε σημείο που ένα ποσοστό από 60 έως 70 % (πίνακας 3-στήλες 2 και 3) των πλειστηριασμών κατοικιών να αφορά αυτές τις γειτονιές όπου οι χαμηλές εμπορικές αξίες αποτελούν δέλεαρ τόσο για τους "πολλούς" όσο και για τους επενδυτές με σκοπό την ενοικίαση στους "πολλούς".  Ποιοι   είναι αυτοί οι "πολλοί" ;  Ίσως οι ξεριζωμένοι των μεσοαστικών προαστίων, ίσως οι μετανάστες που κατάφεραν να ενταχθούν στην παραγωγική εργασία, ίσως όμως και οι επενδυτές-λαγωνικά της χρυσής βίζας. Ίσως όμως και  εκείνοι που, με βλέψεις στη χωροταξική αναδιάταξη κάποιων περιοχών, θέλουν να κάνουν τη "μπάζα¨ της ζωής τους. Για τους τελευταίους δύσκολο είναι να μην πάει ο νους μας στα διεθνή  και ντόπια καρτέλ του εξευγενισμού. Ο καιρός θα δείξει...